صورت معاملات فصلی چیست

تمامی کسب و  کار های که در زمینه خرید و فروش کالا فعالیت میکنند لازم است تا نهایتا به فاصله یکماه پس از انجام معاملات خود صورت معاملات آن را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند از این طریق هر کسب و کاری می تواند در هر فصل  صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید بنابراین هر کسب وکاری می بایست در طی سال 4 مرتبه نسبت به ارسال  صورت معاملات فصلی خود اقدام نماید.

ارسال دیدگاه برای این مطلب