صورت معاملات فصلی

مطمئنا دولت با علم به اینکه کسب و کار ها در هر فصل به چه میزان خرید و فروش انجام میدهند می تواند بازدهی آنها را محاسبه نماید  صورت معاملات فصلی  به خصوص در رابطه با شرکت های دولتی و همچنین شرکت های خصوصی تابعه شرکت های دولتی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا دولت با بررسی  صورت معاملات فصلی اینگونه شرکت ها می تواند در رابطه با آنها تصمیم گیری نماید که ایا سود ده و دارای فعالیت مثبت هستند و یا خیر

تمامی کسب و  کار های که در زمینه خرید و فروش کالا فعالیت میکنند لازم است تا نهایتا به فاصله یکماه پس از انجام معاملات خود صورت معاملات آن را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند از این طریق هر کسب و کاری می تواند در هر فصل  صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید بنابراین هر کسب وکاری می بایست در طی سال 4 مرتبه نسبت به ارسال  صورت معاملات فصلی خود اقدام نماید.